.

 

/table>

Název firmy a Místo: Zavádění - projekt, podle: Hlavní činnosti firmy:
RPK METAL, s.r.o., Ostrava ČSN EN ISO 9002, ČSN EN ISO 9001:2001 Obchodní firma – dodávky surového železa a chemických surovin pro slévárny
STROJÍRNY OLŠOVEC, s.r.o. Hranice ČSN EN ISO 9002, ČSN EN ISO 9001:2001 Výrobní, montážní a obchodní firma – výroba zařízení a ND pro kamenolomy a štěrkovny, výroba potrubních součástí a tlakových nádob, výroba říčních lodí, nerez. Konstrukcí pro chemii a potr. Průmysl, obrábění odlitků
Silva ART, spol. s r.o. Český Těšín ČSN EN ISO 9002, ČSN EN ISO 9001:2001, Technologické postupy třecího svařování vrtných trubek. Obchodní a výrobní firma – servisní dodávky ND a repase zařízení pro doly a úpravny uhlí, dodávky chem. Surovin a vrtného nářadí pro doly, výroba a opravy kombajnových nožů a vrtných tyčí pro těžbu uhlí a geologii
ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. Praha 10 ČSN EN ISO 9001:1995, ČSN EN ISO 9001:2001 Projekční, inženýrská, vývojová a dodavatelská firma – investiční výstavba v oboru vodárenství a vodohospodářství, chladící systémů, systémů pro měření vody a ostatních kapalin
AR BRNO spol. s r.o. Miroslav ČSN EN ISO 9001: 2001 Technologické procesy tavného svařování potrubních dílů. Nařízení vlády č. 76/89 na výrobky určené pro jadernou energetiku. AD2000 – Merkblatt W0, pro výrobky na tlaková zařízení. Výrobní a obchodní činnost – výroba a dodávky přírub a potrubních součástí
GSCH – VÝKOVKY s.r.o. Bělečko ČSN EN ISO 9001 : 2001 Výroba a obchodní činnost – výroba a dodávky potrubních součástí, hlavně trubkových přechodů a výkovků pro energetiku a chemii
INPOZ spol. s r.o. Hradec Králové ČSN EN ISO 9001 : 2001 Obchodní a inženýrská činnost – dodávky potrubních součástí a hutních polotovarů z korozivzdorných ocelí
VZV STEEL, spol. s r.o. Ostrava ČSN EN ISO 9001 : 2001 Obchodní firma – dodávky trubek a potrubních dílů
STEELING, s.r.o. Pardubice ČSN EN ISO 9001 : 2001 Obchodní firma – dodávky trubek a potrubních dílů, kompletační a inženýrská činnost
TRITREG-TŘINEC s.r.o. Třinec ČSN EN ISO 9001 : 2001 Technologické procesy odporového stykového svařování nosníků. Výrobní a obchodní činnost – výroba a dodávky drátů, drátěných výztuží systému TRI-TREG, výroba stavebních prvků – tvárnic, nosníků, různých typů modulů
ENERGOSTAV spol. s r.o. Pardubice ČSN EN ISO 9001 : 2001 Montážní a obchodní firma – výroba horkovodů, parovodů, plynovodů, stavební a obchodní činnost, kompletační a inženýrská činnost
KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. Brno ČSN EN ISO 9001 : 2001 (včetně Kap. 7.3) Výrobní a obchodní firma, návrh a vývoj, výroba a prodej volných a zápustkových výkovků pro specielní použití
PUMPA-SERVIS-JALŮVKA, s.r.o. Hnojník ČSN EN ISO 9001: 2001 Obchodní firma – dodávky potrubních dílů, trubek a specielních bytových armatur
P.I.K. s.r.o. Přerov ČSN EN ISO 9001 : 2001 – technologické procesy tavného svařování potrubí Projekční, montážní a obchodní firma – výroba a servis čerpacích stanic a potrubních systémů pro ropné látky, kompletační a inženýrská činnost
FEROKOV Ostrava s.r.o.Ostrava ČSN EN ISO 9002 ČSN EN ISO 9001:2001 Obchodní a výrobní firma – dodávky ocelových výrobků a potrubních dílů, tvarových výpalků, dřeva a dřevěných výrobků
FONTANA R, s.r.o.Brno ČSN EN ISO 9001:2001, včetně Kapitoly Návrh a vývoj. Technologické procesy tavného svařování nerez dílů. Výrobní a obchodní firma –výrobce a dodavatel zařízení pro čistírny a úpravny vod, výroba nerez. Dílů.
Ostravské komunikace, a.s. Ostrava ČSN EN ISO 9001 : 2001– Technologické procesy tavného svařování dílů, mostních konstrukcí, vozidel. Příprava na Malý svářečský průkaz podle ČSN 732601 Činnosti v oblasti správy a údržby komunikací, mostů, světelné signalizace, kolektorů, veřejného osvětlení s nepřetržitou pohotovostní službou
MERKO CZ, a.s., Ostrava ČSN EN ISO 9001 : 2001– Technologické procesy tavného svařování dílů konstrukcí zásobníků. Příprava na Velký svářečský průkaz podle ČSN 732601 Výrobní a obchodní firma - výroba a rekonstrukce zařízení pro výrobu betonu, zařízení pro přepravu a ukládání štěrku, písku a kameniva, překladiště cementu, elevátory, pásové dopravníky, technologické dopravníky, ocelové konstrukce a haly
MILOŠ RYŠAVÝ, Stavební a obchodní společnost ČSN EN ISO 9001:2001, udržovací režim. ČSN EN ISO 14001 Integrovaný systém QMS a EMS Výstavba inženýrských sítí, bytových domů, průmyslových hal, stavební úpravy a interiéry.
Taurid Ostrava s.r.o., Ostrava ČSN EN ISO 9001:2001, včetně kapitoly návrh a vývoj GAMP 4 – integrovaný systém s QMS Zařízení průmyslové automatizace
EKOINVESTA voda – topení – plyn s.r.o., Hranice na Moravě ČSN EN ISO 9001:2001, PED 97/23/SE pro výrobky na tlaková zařízení. Stavební, montážní a obchodní firma s hlavním zaměřením na potrubářskou montážní činnost.
ADICON Vrty, injektáže, stavby, s.r.o., Olomouc ČSN EN ISO 9001 : 2001– technologické procesy tavného svařování zemních pilot Stavební firma se zaměřením na zabezpečení staveb – vrty, injektáže
Clearmont spol. s r.o. Ostrava ČSN EN ISO 9001:2001, včetně Kapitoly 7.3 návrh a vývoj. Technologické procesy tavného svařování nástaveb nákladních automobilů. Montážní firma se zaměřením na montáže okenních a dveřních systémů
Ing. Zdeněk Lapeš Ostrava ČSN EN ISO 9001:2001 Stavební a strojírenská firma se zaměřením na zemní práce a údržbu mechanizmů.
MBG, spol. s r.o. Zábřeh ČSN EN ISO 9001 : 2001– technologické validované procesy: tavného svařování, odporového bodového svařování, lepení plastů Strojírenská a montážní firma se zaměřením na výrobu průmyslových a obchodních interiérů
TASTA Armatura Sp. Z o.o. Stałowa Woła, POLSKO Technologie výroby potrubních dílů lisováním za tepla. Obchodní, hutní a strojírenská firma zaměřená na výrobu a dodávky potrubních dílů
ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. Praha 10 ČSN EN ISO 14001:2005 OHSAS 18001: 1999 Integrovaný systém QMS, EMS a BOZP Projekční, inženýrská, vývojová a dodavatelská firma – investiční výstavba v oboru vodárenství a vodohospodářství, chladící systémů, systémů pro měření vody a ostatních kapalin
IKVA Ivančice, výrobní družstvo Ivančice ČSN EN ISO 9001:2001 Montážní a strojírenská firma se zaměřením na ocelové konstrukce a zámečnické výrobky.
HCS – Bohemia s.r.o. České Budějovice a Nové Hrady ČSN EN ISO 9001:2001 Montážní firma se zaměřením na montáže nástaveb nákladních automobilů, servis a prodej dílů hydraulických a manipulačních systémů
Leoš Milata. Kozlovice Technologické procesy tavného svařování při opravách půdních fréz. Zemní práce, IS, opravárenská strojírenská firma
DITREX s.r.o. Olomouc ČSN EN ISO 9001:2001 Výrobní strojírenská firma, výroba tvarových výpalků
BENE Trade s.r.o. Vsetín ČSN EN ISO 9001:2001 Obchodní společnost se zaměřením na prodej ložisek a těsnících prvků, kompletaci dodávek a engineeringovou činnost
ARMATURY Group a.s. Kravaře Certifikace shody PED 97/23 a nařízení vlády podle 26/2003 Výrobní a obchodní společnost se zaměřením na potrubní součásti
WAFAREX, s.r.o. Třinec ČSN EN ISO 9001:2001 Velkoobchod s ložisky, mazivy a drobnými komoditami pro strojírenství
AR BRNO spol. s r.o. Miroslav ČSN EN ISO 9001: 2001 ČSN EN ISO 3834-2 Integrovaný systém QMS a WQMS, Nařízení vlády č. 76/89 na výrobky určené pro jadernou energetiku. AD2000 – Merkblatt W0, pro výrobky na tlaková zařízení. Výrobní a obchodní činnost – výroba a dodávky přírub a potrubních součástí.
STROJÍRNY OLŠOVEC, s.r.o. Hranice ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 3834-2, Integrovaný systém QMS a WQMS, ČSN EN 15085-2, CL 1 Výrobní, montážní a obchodní firma – výroba zařízení a ND pro kamenolomy a štěrkovny, výroba potrubních součástí a tlakových nádob, výroba říčních lodí, nerez. konstrukcí pro chemii a potr. průmysl, obrábění odlitků, svařování dílů pro energetiku a konstrukce železničních vozů
PIK. s.r.o. Přerov ČSN EN ISO 3834-2 Integrovaný systém QMS, WQMS a FPC. Certifikace shody NV 26/2003, (PED 97/23/ES – modul H, ČSN EN 1090-1 Projekční, montážní a obchodní firma – výroba a servis čerpacích stanic a potrubních systémů pro ropné látky, kompletační a inženýrská činnost
EKOINVESTA , spol. s r.o. ČSN EN ISO 9001:2009 Certifikace shody NV 26/2003, (PED 97/23/ES – Stavební, montážní a obchodní firma s hlavním zaměřením na potrubářskou montážní činnost a výrobu potrubních kompenzátorů
PLAZMATECH SYSTEMS s.r.o., Brno a Nové Město na Moravě ČSN EN ISO 9001:2009 Výrobní a prodejní činnost, výroba výpalků, prodej a servis zařízení pro řezání plazmou
KOVO SKŘIPEC s.r.o. Zábřeh na Moravě ČSN EN ISO 9001:2009 Výrobní a prodejní činnost, přesná strojírenská výroba, nástrojařská výroba
KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. ČSN EN ISO 9001:2009 Obchodní a výrobní činnost, prodej ocelových materiálů a polotovarů
DITREX s.r.o. Olomouc ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 3834-2, ČSN EN 1090-1, Integrovaný systém QMS, WQMS a FPC Výrobní strojírenská firma, výroba tvarových výpalků
PARADOX STEEL, s.r.o. Ostrava ČSN EN ISO 9001:2009, Certifikace shody NV 26/2003, (PED 97/23/ES – pro materiály), Integrovaný systém QMS a NV 26/2003 Obchodní a výrobní činnost, výroba trubkových výrobků
PODZEMNÍ KRYTY s.r.o. ČSN EN ISO 9001:2009 Stavební firma s kovoobráběcí výrobou
AR BRNO spol. s r.o. Miroslav Integrovaný systém pro výrobu a dodávky pro jadernou energetiku podle vyhlášky SUJB 358 /2016 Sb. – o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení a podle vyhlášky SUJB 408 /2016 Sb. – o požadavcích na systém řízení. Výrobní a obchodní činnost – výroba a dodávky přírub a potrubních součástí.
DITREX s.r.o. Olomouc ČSN EN ISO 14001:2016, doplnění Integrovaného systému QMS, WQMS a FPC o EMS Výrobní strojírenská firma, výroba tvarových výpalků
DIGER 3000 s.r.o. Olomouc ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016, příprava a udržování Integrovaného systému QMS a EMS Návrh, projektování, výroba, repase a servis stavebních, zemědělských a obráběcích strojů a náhradních dílů
Clearmont spol. s r.o. Ostrava Zavedení a udržování integrovaného systému QMS, FPC a WQMS podle ČSN EN ISO 9001, 3834.2, ČSN EN 1090-1, 2, 3. Stavebně montážní firma se zaměřením na interiéry a opláštění z kovových montovaných a avsřovaných konstrukcí a výplní z konstrukčního skla, dále montáže okenních a dveřních systémů, výroba a dodávky reklamních předmětů
EKOINVESTA , spol. s r.o. Hranice Doplnění a udržování integrovaného systému QMS podle ČSN EN ISO 9001 a TZ podle NV 219/2016 o procesy tavného svařování - WQMS podle ČSN EN ISO 3834-2 Montážní a výrobní firma s hlavním zaměřením na výrobu specieálních potrubních dílů a montáže potrubních systémů