.

 

    Nabídka produktů:    

U nabídky přípravy, udržování a zlepšování systémů firma striktně dodržuje ustanovení ČSN ISO 10019 – Směrnice pro výběr poradců v systému managementu kvality a pro využívání jejich služeb a v současné době nejčastěji zavádí, připravuje k certifikaci a udržuje integrované systémy managementu, kdy podle nejčastějších požadavků zákazníků je nosným systémem QMS, který je procesně provázán s některými z dalších níže uvedených systémů a nabízíme zavádění, přípravu, udržování a zlepšování:

   

U nabídky technologických projektů se firma soustředí na následující typy projektů:

   

U nabídky tvorby a udržování webových stránek firma zabezpečuje: